środki ochrony kończyn górnych

 
 
 

Additional Info

 • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Ścieranie, Rozdzieranie
 • Środowisko pracy Budownictwo, Mechanika, Motoryzacja, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł celulozowy, Przemysł metalurgiczny, Przemysł szklany, Montaż, Prace ogólne

Additional Info

 • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Ścieranie, Rozdzieranie
 • Środowisko pracy Budownictwo, Mechanika, Motoryzacja, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł metalurgiczny, Transport / Logistyka, Precyzyjne prace montażowe, Montaż, Prace ogólne

Additional Info

 • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Przekłucia, Pyły / Włókna
 • Środowisko pracy Budownictwo, Energetyka, Magazyny, Środowisko mokre/wilgotne, Środowisko zaolejone

Additional Info

 • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Ścieranie, Rozdzieranie
 • Środowisko pracy Budownictwo, Mechanika, Motoryzacja, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł celulozowy, Przemysł metalurgiczny, Przemysł szklany, Montaż, Prace ogólne, Prace w niskich temperaturach

Additional Info

 • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Ścieranie, Rozdzieranie
 • Środowisko pracy Budownictwo, Mechanika, Motoryzacja, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł metalurgiczny, Transport / Logistyka, Precyzyjne prace montażowe, Montaż, Prace ogólne

Additional Info

 • Zagrożenia Otarcia, Warunki atmosferyczne, Ścieranie, Rozdzieranie
 • Środowisko pracy Budownictwo, Magazyny, Mechanika, Prace domowe, Transport / Logistyka, Precyzyjne prace montażowe, Montaż, Konstrukcja

Pokaż misję swojej firmy.

Zapytaj o film BHP nakręcony
specjalnie dla Ciebie.