środki ochrony kończyn górnych

 
 
 

Additional Info

  • Zagrożenia Przecięcia
  • Środowisko pracy Budownictwo, Hutnictwo, Motoryzacja, Obróbka metali, Przemysł szklany

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Ścieranie, Rozdzieranie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Motoryzacja, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł celulozowy, Przemysł metalurgiczny, Przemysł szklany, Transport / Logistyka, Montaż, Prace ogólne

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Warunki atmosferyczne, Ścieranie, Rozdzieranie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Mechanika, Motoryzacja, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł metalurgiczny, Przemysł szklany, Transport / Logistyka, Montaż, Prace ogólne

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Ścieranie, Rozdzieranie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Mechanika, Motoryzacja, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł metalurgiczny, Transport / Logistyka, Precyzyjne prace montażowe, Montaż, Prace ogólne

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Przekłucia, Wysoka temperatura / Ogień
  • Środowisko pracy Budownictwo, Energetyka, Środowisko mokre/wilgotne, Transport / Logistyka

Pokaż misję swojej firmy.

Zapytaj o film BHP nakręcony
specjalnie dla Ciebie.