ochrona środowiska

 
 
 

Additional Info

  • Zagrożenia Chlapanie, pryskanie, Rozlanie, Rozlewy substancji ropopochodnych, Katastrofy chemiczne
  • Środowisko pracy Gospodarka odpadami, Laboratoria, Przemysł chemiczny, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy

Additional Info

  • Zagrożenia Rozlewy substancji ropopochodnych, Zanurzenie w płynie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Magazyny, Przemysł petrochemiczny, Transport / Logistyka

Additional Info

  • Zagrożenia Poślizgnięcia, upadki, Rozlewy substancji ropopochodnych, Warunki atmosferyczne, Katastrofy chemiczne
  • Środowisko pracy Budownictwo, Gospodarka odpadami, Magazyny, Motoryzacja, Przemysł chemiczny

Additional Info

  • Zagrożenia Rozlanie, Katastrofy chemiczne
  • Środowisko pracy Gospodarka odpadami, Magazyny, Praca biurowa / Administracja

Additional Info

  • Zagrożenia Dymy, Warunki atmosferyczne, Katastrofy chemiczne
  • Środowisko pracy Gospodarka odpadami, Laboratoria, Magazyny, Motoryzacja, Praca biurowa / Administracja

Pokaż misję swojej firmy.

Zapytaj o film BHP nakręcony
specjalnie dla Ciebie.